Thursday, February 07, 2008

puta sana matapos nako sa papers nato kase kelngan ko pa mag-edit ng ads, matulog at mabuhay kinabukasan kase magpapaprint ako.

pag nagawa ko lahat to, taob si flash!

si panda tinulugan ako.

these are what lovers are for:

peace be with you brad. ash wednesday. main building. graphics bay. kfc. kiss.

(1:59 AM)