Friday, April 04, 2008

today i graduated from college and received my first real invite for a job interview. ngayon din e
nakilala na ni mama si kabayan pero hindi na kami kaya di mashadong big deal.
welcome to the real world.

(11:13 PM)